Kommentar

Statlig nødhjelp til næringslivet bør ikke bli en vane

Strømstøtten er en seier for lobbykreftene. For samfunnet er det derimot en dårlig løsning, skriver Ingrid Hjort.