Kommentar

Hvordan kan vi ruste barn og unge for å møte hatefulle ytringer på nett?

Hverdagshatets omfang: 42 prosent av norske barn og unge ble eksponert for hatefulle ytringer i løpet av det siste året, skriver Niamh Ní Bhroin.