Kommentar

Arbeiderpartiets problem er at det er overalt

Hvis jeg skal gi et velmenende råd, ville det være å huske hva som motiverer velgere til å putte stemmeseddelen i stemmeurnen, skriver Ove Vanebo.