Kommentar

Velkommen til de harde 20-årene

Om kampen for demokratiet i 2022 har stått på slagmarken i Ukraina, kommer den i 2023 til å stå betydelig lenger vest på Det gamle kontinentet, skriver Cecilie Hellestveit.