Kommentar

Ikke alle problemer løses ved å kaste penger etter dem

Det er verdens vonde realiteter som er regjeringens problem, ikke ideologisk fall eller «nyliberale reformer», skriver Ingrid Hjort.