Kommentar

Et godt skattesystem bør helst redusere behovet for at staten må gripe inn i kriser

Her kan Norges system bli enda bedre, skriver Olav Slettebø.