Kommentar

Arbeidslinja bør ikke avvikles, den bør forsterkes, skriver Ove Vanebo.

At det alltid skal lønne seg å arbeide fremfor å leve av offentlige ytelser, populært kalt «arbeidslinja», er ikke lenger en selvfølge blant norske politikere.