Kommentar

Maskuliniteten blir nedsnakket. I feeden blir den revitalisert.

Meningsbærere på ytterfløyene kaprer maskulinitetsbegrepet, skriver Luqman Wadood.