Kommentar

Fleksibilitet i pengepolitikken har sin pris

Norges Banks fleksible inflasjonsstyring har vært en suksess. Men fleksibiliteten gir utfordringer når renten må opp, skriver Eivind Thomassen.