Kommentar

Å nekte unge å bruke sosiale medier er neppe en god idé

Vi må kunne sikre barnas rett til beskyttelse uten å gå på akkord med deres behov for sosialisering, skriver Niamh Ní Bhroin.