Kommentar

Ny E6 er en like stor trussel mot bylivet i Lillehammer som mot fuglelivet i Lågendeltaet

Kommunens planleggere og politikere gjentar de feilene som ble gjort da Oslo nesten fikk en bymotorvei tvers gjennom Grünerløkka, skriver Ulrik Eriksen.