Kommentar

Vi må tenke større om hva som gjør Norge rikt

Med et for snevert syn på hva som utgjør Norges konkurranseevne, kan vi miste viktige aspekter av syne, skriver Ingrid Hjort.