Kommentar

Hvorfor er det så vanskelig å betrakte de europeiske imperiene objektivt?

Oxford-professor vil nyansere kolonitiden.