Kommentar

Menneskerettigheter kan være et politisk problem

Et spørsmål er om domstolene er rette forum for å løse denne typen konflikter, skriver Ove Vanebo.