Kommentar

Politikkens realiteter bør få økonomer til å tenke nytt om klimakrisen

Økonomenes foretrukne løsninger på klimaendringene har vist seg å være vanskelige å gjennomføre, skriver Ingrid Hjort.