Kommentar

Flere i kostholdsdebatten hadde hatt godt av å kjøle seg ned med en is

Debattene om mat knytter hva du spiser til hva du mener, skriver Ove Vanebo.