Kommentar

Krigsfornektelse er ikke det samme som krigsforbrytelse

Det er unnlatelsessynden som er den store forbrytelsen mot Libya. Den treffer også Stoltenbergs regjering, skriver Cecilie Hellestveit.