Kommentar

Skolen er i ferd med å okkupere barns livsverden fullt og helt

Unges skolefravær kan være uttrykk for at skolen er blitt noe langt mer gjennomgripende enn det voksne flest forbinder med skole, skriver Ole Jacob Madsen.