Kommentar

Det var skammen Thon-kjeden ble påført, som gjorde at de snudde

Hvorfor er det akseptabelt å påføre skam dersom det tjener progressive idealer, spør Usman Rana.