Kommentar

Den norske modellen kan hemme omstilling og ambisiøs klimapolitikk

Særinteresser med store ressursar kan få uforholdsmessig mykje makt, skriv Klaus Mohn.