Kommentar

Demningsbruddet bør gi betydelig kraft til å oppdatere krigens regler

Forbudet mot miljøskade i krig har blitt styrket de siste par tiårene, og angrep som forårsaker omfattende, alvorlig og langvarig miljøskade er ulovlig og kan være en krigsforbrytelse, skriver Cecilie Hellestveit.