Kommentar

ADHD: Mer medisiner bør ikke være svaret på manglende skolemestring

Økende mistrivsel hos stadig flere barn og unge er et tegn på at noe er grunnleggende galt. Problemet i dagens system er at denne mistrivselen sluses til helsevesenet.