Kommentar

Hva kan vi lære av forsøket på å skape et «sosialistisk internett»?

Fortellingen om et for lengst ødelagt datasystem utviklet av en eksentrisk ledelseskonsulent i 70-tallets sosialistiske Chile, inneholder en rekke aktuelle lærdommer om teknologi, makt og utopier, skriver Martin Gedde-Dahl.