Kommentar

Koranbrenning: Når danskene tisser i buksa, kommer hele Norden til å fryse

Hvem har danskene gitt etter for, spør Cecilie Hellestveit: Er det «følelsene» til muslimer i Danmark, er det blodtørstige sjiamilitser i Irak, eller er det presset fra stadig mer markeringsvillige autoritære muslimske stormakter som gjør at danskene forsøker å kjøpe seg litt ro og fred?