Kommentar

Kan nye tolkninger av Marx hjelpe oss i møte med klimakrisen?

Filosofen Kohei Saito beskriver FNs bærekraftsmål som «opium for massene». Han mener at målene aldri vil la seg oppfylle innenfor rammene av dagens økonomiske system, skriver Marie Storli.