Kommentar

Ove Vanebo: Selvfølgelig kan Erna Solberg bli sittende

Vi kan absolutt diskutere om Solbergs strategi er vakker, men faktum er at den ser ut til å fungere.