Kommentar

Priya Bains: Det vi ser, kan være begynnelsen på et folkemord

En dag vil vi skamme oss over at vi ikke stoppet det.