Kommentar

Menneskehetens utslettelse er en helt reell mulighet

Det haster med å snakke om dommedag, skriver Tore Wig.