Kommentar

Et annet Norge venter oss i andre enden av arbeidslinja

Norge slik vi kjenner det, er gjennomsyret av normene og forestillingene som arbeidslinja springer ut av, skriver Eivind Thomassen.