Kommentar

Nye Oslo legevakt er et steg inn i fortiden

Flyttingen ut av sentrum er et symptom på et seiglivet syndrom, skriver Ulrik Eriksen.