Kommentar

Maria Berg Reinertsen: Fritid kan være hardt arbeid

I Norge elsker vi sivilsamfunnet, men erkjenner vi den tiden det tar? I skillet mellom arbeidsliv og privatliv faller rollen som borgere bort. Hvorfor spør en ikke: Gjør jobben at du ikke rekker å delta på dugnad, lede aksjonsgruppen for å verne skogholtet bak byggefeltet, trene småguttelaget eller gå i fakkeltog for sykehuset?