Kommentar

Akademisk inflasjon: Begreper som «forskning» og «universitet» blir stadig vagere

Utvanningen av akademia setter sektorens legitimitet i fare, skriver Tore Wig.