Kommentar

Folkemordanklagene mot Israel kan få store geopolitiske konsekvenser

Sør-Afrika har klaget Israel inn for Den internasjonale domstolen, FNs mellomstatlige domstol, for brudd på folkemordkonvensjonen. Spørsmålet blir om måten krigen føres på, er å anse som folkemord, skriver Cecilie Hellestveit.