Kommentar

Bekjempelse av netthets mot samer er et felles ansvar

Det skal ikke falle på det samiske samfunnet alene å bekjempe rasisme og digitale hatytringer, skriver Niamh Ní Bhroin.