Kommentar

De digitale superkontantene Norges Bank drømmer om, kan by på problemer

Digitale sentralbankpenger kan bety problemer for den pengepolitikken og finansielle stabiliteten sentralbankene selv har ansvar for, skriver Eivind Thomassen.