Kommentar

Hvorfor får kvinner langcovid mens menn bare dør?

Forskere må i langt større grad se på kjønn når de studerer covid-19, skriver Lena Lindgren.