Kommentar

Galskap satt i system kan være nøyaktig hva klimapolitikken trenger

I et historisk perspektiv er det langt fra opplagt at det er den kompromissløse rasjonalismen som skyver menneskeheten fremover, skriver Eivind Thomassen.