Kommentar

Debatten om ytringsfrihet: økende avstand mellom unge gutter og jenter

Folks opplevelser av debattklima og ytringsrom er en viktig pulsmåler for demokratiet.