Kommentar

Med den nye transportplanen vil naturtapet, byspredningen og bilbruken øke

Vi bygger mer vei fordi det er populært. Egentlig er det så enkelt, skriver Ulrik Eriksen.