Kommentar

De superrike fremstiller seg som en utsatt minoritet

Skatteparadisene er både en utopi og en dystopi for de som bor der, skriver Ingeborg Misje Bergem.