Kommentar

Krigens konsekvenser: Militærteknologi former også styresett og politisk utvikling

Som vogner, stigbøyler, slott og krutt har påvirket politisk utvikling siden antikken, kan den militærteknologien som vinner frem i Ukraina, forme politiske maktforhold i det 21. århundret. Dessverre peker noen piler i negativ retning, skriver Tore Wig.