Kommentar

Negativ sosial kontroll er ikke begrenset til muslimske minoritetsmiljøer

I det hele tatt er det en enorm svakhet ved samtalen om negativ sosial kontroll at den nærmest definerer oppdragelse og kultur som ikke harmonerer med sosialliberale idealer som problematisk i seg selv, skriver Usman Rana.