Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Kronikk

Ultralydens etikk

Selektiv abort er ikke forenlig med prinsippet om menneskers likeverd.

Kun for abonnenter