Kronikk

Ultralydens etikk

Selektiv abort er ikke forenlig med prinsippet om menneskers likeverd.