Kronikk

Heving av botidskravet for permanent opphold truer rettsstaten

Hastebehandlingen av dette forslaget bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper.