Kronikk

Kampanjen mot kunsten

I en nærmest kunstfiendtlig norsk offentlighet kan man si hva som helst om kunstneres arbeid uten faktisk å ha sett det.