Kronikk

Regjeringens strategi for sirkulær økonomi må vise hvor grensen går

En sirkulær økonomi tar utgangspunkt i at alle naturressurser er knappe.