Kronikk

Mazzucato løser ikke den djevelske dobbeltkrisen

Bak den norske venstresidens planer for grønn omstilling finner vi økonomen Mariana Mazzucato, som vil bruke staten til å dytte kapitalen i grønn retning. Denne grønne keynesianismen utsetter imidlertid bare problemet, fremfor å bidra til å løse det.