Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Kronikk

Ingen har en psykisk helse

Er vi tjent med at fokuset på psykisk helse, og språket som utvikles rundt det, får en stor plass i vår forståelse av våre liv?

SARPSBORG, NORGE 20200326. 
Jenny som studerer ved NTNU i Trondheim, har hjemmeundervisning med videooverføring
via Mac

Kun for abonnenter