Kronikk

Endringer i ytringsklimaet – Jo Benkow som påminnelse

Hvilke norske politikere snakker på denne måten om flyktningenes individuelle skjebne i dag?