Kronikk

Kunstig intelligens er en gyllen mulighet for skolen. Men debatten må flyttes.

Elevenes digitale selvråderett har ikke gode kår i skolen i dag, skriver Arild Michel Bakken.